Regulamin

Regulamin sklepu  www.airsoft-militaria.pl

   
 I.Informacje ogólne


              Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


 II.Zasady zamawiani


 • Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 • Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 • Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 • W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów  niezwłocznie zobowiązujesię do poinformowania o tym Klienta. Oferta sprzedaży na stronie jest aktualna do czasu jej zmiany. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie airsoft-militaria.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • airsoft-militaria.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać niezbędne dane firmy (nazwa, adres, numer NIP) lub osoby fizycznej (imię i nazwisko, adres), na którą ma być wystawiona. W przeciwnym wypadku nabywca otrzyma paragon fiskalny.

 III.Wysyłka i zapłata


 • Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień.
 • Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 3 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy sklepem a Kupującym.
 • Koszt dostarczenia towaru zamówionego Pocztą Polską według cennika:

  Koszt przesyłki ponosi kupujacy.
 • Zapłata za towar uiszczana jest przelewem na konto lub płatna gotówką przy odbiorze towaru.
 • W przypadku wyboru zapłaty w formie przelewu towar zostaje wysłany po wpłaceniu całkowitej kwoty tj. ceny towaru i kosztów przesyłki.
 • W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

 IV.Odstąpienie od umowy i zwrot towaru


 • Klient, który zakupił towar w naszym sklepie on-line może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.). W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres do korespondencji podany w pkt I.2. niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest nadanie przesyłki pocztowej zawierającej pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w placówce pocztowej przed upływem terminu.
 • Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny na podstawie ustawy, o której mowa w pkt IV.1. powyżej możliwe jest wyłącznie pod warunkiem, że:
 • Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny na podstawie ustawy, o której mowa w pkt IV.1. powyżej jest niemożliwe jeżeli umowa dotyczy sprzedaży produktu o właściwościach określonych przez zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Zwracany w wyniku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny towar należy przesłać na własny koszt w oryginalnym opakowaniu i w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem na adres do korespondencji podany w pkt I.2. niniejszego regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta odstępującego od umowy bez podania jej  przyczyny. Zwrotowi podlega koszty poniesione przez klienta przy zakupie.

 V.Reklamacje


 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • Reklamacje należy składać po przez system Reklamacji RMA formie wypełnienia zgłoszenia .W piśmie tym należy: 
      - wskazać datę umowy sprzedaży, załączając  dowód sprzedaży (faktury VAT lub paragonu),

      - dokładnie opisać okoliczności uzasadniające zdaniem Klienta reklamację (opis wady),

      - wskazać , kiedy i w jaki sposób wykryto wadę,

 

 • Dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest również dostarczenie na adres do korespondencji, wskazany w pkt I.3. niniejszego regulaminu, reklamowanego towaru wraz z opakowaniem (naklejka na towarze lub opakowaniu, zawierająca oznaczenie importera i dzięki temu pozwalająca na identyfikację towaru  nie może być ani usunięta ani uszkodzona w sposób pozwalający na przypuszczenie, że została "przeklejona" z innego produktu czy opakowania). Sklep airsoft-militaria.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep airsoft-militaria.pl reklamowanego towaru wraz z zgłoszeniem i opisem wady, czas ten może się wydłużyć o kolejne 14 dni w przypadku  wymagającym tego .
 • W przypadku udzielenia na zakupiony towar gwarancji, jej warunki określa odrębny dokument gwarancyjny (umowa gwarancyjna), dostarczony razem z towarem.

 

VI.Gwarancja


 •  Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z Umową Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją, o ile w opisie Towaru nie wskazano inaczej.

 

 •  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, usterek wywołanych nieprawidłową eksploatacją oraz obsługą, a także podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu.

 

 •  Elementami podlegającymi naturalnemu zużyciu są w szczególności:


  - zespół kostki stykowej; 

  - szczotki silnika;
  - gumka Hop Up;
  - uszczelki i zawory;
  - akumulatory;
  - wolnoładowarki, ładowarki

  - wytarcia i przetarcia części mechanizmów ruchomych

   

Zastrzeżenia

   

Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

Postanowienia końcowe 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel